MÄÄRITELMÄT

Palvelu ja sen osiot

Rendoor on palvelu, josta voi vuokrata vapaa-ajan välineitä. Rendoor Oy toimii sivuston ylläpitäjänä. Palvelu muodostuu osaksi myös ulkopuolisista henkilöistä/yrityksistä, jotka tarjoavat palveluitaan asiakkaille. Rendoor Oy:n tehtävä on mahdollistaa tältä osin alusta, jossa asiakkaan ja ulkoisen palveluntarjoajan välinen interaktio tapahtuu vaivattomasti.

VUOKRALLEANTAJA OIKEUDET JA VASTUUT

Vuokralleantajaksi voi rekisteröityä jokainen yritys, jolla on suomalainen y-tunnus sekä jokainen yksityishenkilö, jolla on suomalainen henkilötunnus. 

Tunnistautumalla Stripe Connectiin/jättämällä ilmoituksen syntyy sopimus Vuokralleantajan ja Rendoor Oy:n välillä noudattaa ehtoja.

Vuokralleantaja on täysin itse vastuussa vuokraajalle toimittamastaan palvelustaan (ml. palvelun saavutettavuus). Vuokralleantajan vastuulle jää huolehtia, että vuokralle laitettavat palvelut on vakuutettu tarkoituksenmukaisella tavalla.

Vuokralleantaja vastaa Suomen lain noudattamisesta (ml. mahdollisten tulojen verotekniset asiat).

Vuokralleantaja huolehtii vuokrauksen kohteena olevien palveluiden turvallisuudesta.

Vuokralleantaja on vastuussa kaikesta informaatiosta jonka jakaa, ja ymmärtää, että ne voivat olla julkisia palvelun mahdollistamiseksi.

RENDOOR OY:N OIKEUDET JA VASTUU

Rendoor Oy ottaa palvelun kokonaissummasta 15% komission (sis. alv). Rendoor Oy voi kuitenkin muuttaa komissiota ilman erillistä ilmoitusta.

Rendoor Oy voi tilapäisesti keskeyttää (käyttökatko) Palvelun muutos- tai korjaustöiden tai järjestelmän ylläpidon aiheuttamien toimenpiteiden johdosta. Asiakkaan on syytä ottaa huomioon katkoksen vaikutukset omaan viestintäänsä (viestintäkatkosten vaikutuksia säännellään mm. laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa).

Rendoor Oy ei vastaa teknisen vian aiheuttamasta käyttökatkosta, sisältöaineiston viivästymisestä, katoamisesta, vahingoittumisesta, tai väärinohjautumisesta Asiakkaalle aiheutuvasta vahingosta.

Rendoor Oy ei ole vastuussa palveluiden käytöstä johtuviin tapaturmiin, aineellisiin vahinkoihin tai henkilövahinkoihin.

Rendoor Oy ei ole velvollinen korvaamaan minkäänlaisia vahinkoja (ml. terveyteen- ja taloudelliset liittyvät), jotka syntyvät ulkoisen vuokralleantajan ja vuokraajan välillä (ml. vuokraukset).

Rendoor Oy:llä on oikeus poistaa ilmoitus/vuokralleantaja sivustolta mm. rikkeiden johdosta.

Rendoor Oy:llä on oikeus peruuttaa vuokrauksesta johtuva tilitys, ja palauttaa se takaisin varaajalle, jos tapahtunutta palvelua ei ole koskaan ollut saatavilla.

Rendoor Oy:llä on oikeus muuttaa näitä ehtoja ilman erillistä mainintaa.

Kirjaudu sisään

Rekisteröidy

Palauta salasana

Anna käyttäjänimesi tai sähköpostiosoitteesi, saat linkin uuden salasanan luomiseen sähköpostitse.

Membership

An active membership is required for this action, please click on the button below to view the available plans.